CZ EN

Stavba poutního kostela sv. Jana Nepomuckého nedaleko Žďárského kláštera se realizovala díky letité, úzké a nesmírně plodné spolupráci dvou výjimečných lidí. Podnět vyšel od opata žďárského kláštera cisterciáků Václava Vejmluvy, který byl zcela prokazatelně ctitelem Jana Nepomuckého ještě před blahoslavením a posléze kanonizací této osobnosti.

Příprava projektu je datována do období od konce měsíce dubna do počátku měsíce srpna roku 1719 a je považována za bezprostřední reakci opata na nález zachované tkáně v hrobě Jana Nepomuckého ve Svatovítské katedrále dne 15. dubna 1719. Projektem stavby byl pověřen slavný architekt Jan Blažej Santini - Aichel, kterému měl opat Vejmluva prezentovat své představy o podobě nového svatostánku a použitých symbolech, což bylo plně v souladu s požadavkem církve: “Zadání patří otcům, provedení umělci“. Z tohoto nástinu pak architekt vycházel při své práci. Santini pojal projekt zcela individuálně, bez ohledu na dobové zvyklosti v oblasti tvarů církevních staveb, akceptoval pouze soudobé hledisko na skladbu poutního areálu. Představu stavebníka o chrámu, kde měl mít hlavní úlohu obrazec hvězdy, přetavil architekt do mimořádně působivé podoby, kterou dokázala ocenit až moderní doba, a to ještě ne vždy. Ještě v roce 1886 se o kostele jako o „zjevu výtvarně záhadném“ vyjádřil člen Centrální komise architekt Friedrich Radnitzký.

Projekt byl proveden nezvykle rychle, ale to nebylo pro Santiniho nic neobvyklého. Navíc spolu zadavatel i architekt spolupracovali dlouhá léta a v oblasti symboliky a kabalistické nauky, která se v návrhu uplatnila ve velké míře, byli oba velmi zběhlí. Santini velmi dobře věděl, co se po něm žádá. Výsledná architektura tak byla jistě kladně ovlivněna i atmosférou oboustranného porozumění. Definitivní podoba stavby se příliš neliší od prvního plánu a bylo přistoupeno pouze k dílčím změnám.

Oficiální web kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře: http://www.zelena-hora.eu


Kostel sv Jana Nepomuckého
Kostel sv Jana Nepomuckého 01
Kostel sv Jana Nepomuckého
Kostel sv Jana Nepomuckého 02
Kostel sv Jana Nepomuckého
Kostel sv Jana Nepomuckého 03
Kostel sv Jana Nepomuckého
Kostel sv Jana Nepomuckého 04
Kostel sv Jana Nepomuckého
Kostel sv Jana Nepomuckého 05
Kostel sv Jana Nepomuckého
Kostel sv Jana Nepomuckého 06
Kostel sv Jana Nepomuckého
Kostel sv Jana Nepomuckého 07
Kostel sv Jana Nepomuckého
Kostel sv Jana Nepomuckého 08
Kostel sv Jana Nepomuckého
Kostel sv Jana Nepomuckého 09
Kostel sv Jana Nepomuckého
Kostel sv Jana Nepomuckého 10
Kostel sv Jana Nepomuckého
Kostel sv Jana Nepomuckého 11
Kostel sv Jana Nepomuckého
Kostel sv Jana Nepomuckého 12
Kostel sv Jana Nepomuckého
Kostel sv Jana Nepomuckého 13
Kostel sv Jana Nepomuckého
Kostel sv Jana Nepomuckého 14
Zpět
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informaceQR

FB IS