CZ EN


Původně raně gotický hrad vybudovali v polovině 13. století páni z Polné na ostrohu chráněném na západě, severu a východě rybníky. K úpravám hradu došlo ve 14. století, kdy náležel pánům z Lipé a později pánům z Pirkenštejna. Za vlády pánů z Kunštátu v letech 1464 - 1515 došlo k pozdně gotické přestavbě. Na renesanční zámek byl objekt přestavěn po požáru roku 1584, v době, kdy byl majitelem panství Zachariáš z Hradce. Posledním rodem, který na hradě skutečně sídlil, byli Žejdlicové ze Šenfeldu počátkem 17. století. Za dob pánů z Ditrichtštejna celý hradní areál sloužil jako byty úředníků a sídlo správy panství. V roce 1794 hrad vyhořel. Majitelé již neměli zájem o jeho opravu, sídlo úřadů bylo přeloženo do přibyslavského zámku, 3. patro paláce bylo zbořeno a zbytek jen provizorně zastřešen. Torzo zámku pak bylo pronajímáno jako byty a sloužilo též jako skladiště. V roce 1922 získal budovu hradu Spolek městského muzea a v roce 1924 zde otevřel první expozice.

V minulosti hradem prošly významné osobnosti českých dějin. V 15. století byl majitelem tehdy politicky nejvýznamnější muž v zemi Hynek Ptáček z Pirkenštejna. Roku 1468 pobýval na Polné Jiří z Poděbrad a vedl zde svá jednání spojená s vpádem vojsk Matyáše Korvína na Moravu. V roce 1553 v Polné slavil svou svatbu s Kateřinou z Valdštejna Zachariáš z Hradce. Roku 1620 přijel do Polné český král Friedrich Falcký, aby na zámku přijal poselstvo moravských stavů.

V současné době je celý areál hradu a zámku v majetku města. V původním hradním traktu a v zámeckém křídle se dnes nacházejí expozice muzea. Kromě historie hradu a města je v nich představena i původní barokní lékárna U černého orla, stará řemesla, kupecký krám, sbírka historických hodin, v expozici 1. světové války a čs. legií se nachází maketa legionářského vozu „těplušky“ v životní velikosti.


Hrad Polná
Hrad Polná 01
Hrad Polná
Hrad Polná 02
Hrad Polná
Hrad Polná 03
Hrad Polná
Hrad Polná 04
Hrad Polná
Hrad Polná 05


Model si lze zakoupit v našem e-shopu.Zpět

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informaceQR

FB TW GG