CZ EN


HISTORIE KOSTELA SV. ONDŘEJE V HODSLAVICÍCH

Obec Hodslavice se nachází v malebné krajině okresu Nový Jičín a v současné době má přibližně 1500 obyvatel. Nejslavnějším hodslavickým rodákem je bezesporu František Palacký, jehož rodný dům se nachází poblíž dřevěného kostela zasvěceného svatému Ondřeji, jehož model nyní vidíte.

Historie obce i kostela je velmi dlouhá a bohatá – první písemná zmínka pochází z roku 1411. Od té doby Hodslavice zakusily mnohé – morové rány, boje během třicetileté války, podrobení těžké práci zejména v oblasti zemědělství a v neposlední řadě i náboženské převraty.

Dřevěný kostel sv. Ondřeje je jednou z nejstarších dřevěných sakrálních staveb na území České republiky. První písemné zmínky o dřevěném kostelu v obci pochází z roku 1437, na konci patnáctého století byl však značně poškozen a stavba prošla rekonstrukcí. Z tohoto důvodu se stavba nezachovala ve své původní podobě. Znovu otevřen a vysvěcen byl v roce 1551, o čemž svědčí nápis MD ANNO LI, 9M – DIIII, označující datum 4.9.1551, nalezený na trámu ve věži. Dnes se tento nápis nachází nad vstupními dveřmi. Zajímavostí je, že až do roku 1624 zde probíhaly souběžně katolické i evangelické bohoslužby. Poté přešel do rukou katolické církve. Stejně tak se zde až do roku 1858 nacházel hřbitov společný pro katolíky a evangelíky.ARCHITEKTURA A INTERIÉR KOSTELA

Budova kostela je nádhernou ukázkou pozdně gotického slohu, později obohaceného o empírovou přístavbu. Kostel je jednolodní, se štíhlou věží, doplněnou zlatým křížem. Okolo roku 1600 bylo rozšířeno kněžiště o čtvercový prostor na severní straně a malou sakristii na jižní straně, zvětšená kruchta, přistaven ochoz a podsíň, zvaná také sobota – kryté místo, podpírané dřevěnými sloupy a chránící čekající návštěvníky před nepřízní počasí.

Interiér je laděn do převážně bílé barvy, což vkusně kontrastuje s tmavě hnědým exteriérem. K původnímu vybavení kostela patří masívní kamenná křtitelnice ve tvaru kalichu. Barokní oltář pochází z roku 1658. Svatostánek je mladší, otáčivý, na něm kříž a Beránek se sedmi pečetěmi. V nejhořejší části se nachází „Hodslavská madona“ – kopie vzácné gotické dřevořezby se zlaceným pláštěm, zlacenými vlasy i korunkou. Ve středu oltáře byla umístěna socha sv. Ondřeje, patrona tohoto kostela, a po stranách dvě další sochy – svatého Josefa a svatého Jakuba, tyto však byly roku 1992 odcizeny. K vybavení kostela patří ještě raně barokní kazatelna, nad níž visí jako symbol Ducha svatého bílá holubice se zlatými paprsky.

Poslední generální oprava proběhla v roce 2011. Při ní byl opraven krov nad lodí, vyměněna šindelová krytina, částečně vyměněn deskový plášť a věž byla zcela obnovena.

V dnešní době se zde pravidelné bohoslužby nekonají, kostelík však můžete navštívit při zvláštních příležitostech, například v rámci akce Otevřené chrámy. Zajímavostí je, že v roce 2006 byl tento kostel vyobrazen na poštovní známce.


Hodslavice
Kostel Hodslavice 01
Hodslavice
Kostel Hodslavice 02
Hodslavice
Kostel Hodslavice 03
Hodslavice
Kostel Hodslavice 04
Hodslavice
Kostel Hodslavice 05
Hodslavice
Kostel Hodslavice 06


Lze zakoupit v našem e-shopu.Zpět

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informaceQR

FB IS