CZ EN
Areál pardubického zámku je výraznou dominantou Pardubic. Hlavně díky mohutným valům zaujímá téměř stejnou plochu jako historické jádro města. V mnoha ohledech je to výjimečný památkový objekt. Proč?

Zámek stojí na místě původního gotického hradu z přelomu 13. a 14. století. V roce 1491 ho spolu s nevelkým pardubickým panstvím koupil bohatý moravský velmož Vilém z Pernštejna. Vilém hrádek přestavěl na pohodlné panské sídlo a obehnal ho hradbami s mohutnými hliněnými valy, které sahají až do výše prvního zámeckého patra. Spolu s širokým příkopem, který bylo možné v případě potřeby rychle naplnit vodou, tvoří systém, který je zachovalou ukázkou vrcholu opevňovací techniky první poloviny 16. století. Spojení nedobytné pevnosti s pohodlnou aristokratickou rezidencí je v českých zemích unikátní a lze ho spatřit právě jen v Pardubicích.

Když zámecké valy přestaly plnit svoji vojenskou roli, byla na jejich temeni vysázena stromořadí a jejich svahy postupně zarostly stromy a keři. Dnes jsou valy oázou zeleně v centru průmyslového města a oblíbeným cílem vycházek obyvatel i návštěvníků města. V klidu uvnitř zámeckých hradeb žije na padesát druhů zákonem chráněných živočichů, zejména zpěvného ptactva. To je další z jedinečností pardubického zámku. Není snad v Čechách průmyslové město srovnatelné velikosti, v jehož centru se za teplých jarních nocí rozléhá zpěv slavíků.

Pardubický zámek je rovněž proslulý svou výzdobou. V rytířských sálech se zachovaly rozsáhlé fragmenty nástěnných maleb. Biblický výjev Samson a Dalila ve Vojtěchově sále je datován rokem 1532 a je to nejstarší známá renesanční nástěnná malba v Čechách. Výjimečný je také akt ženy stojící na kouli Fortuna volubilis (Štěstěna vrtkavá). Druhému z rytířských sálů, tzv. Mázhauzu, vévodí velká nástěnná malba Zákon a Milost. Jde o alegorii na téma Starého a Nového Zákona, jejíž význam vysvětluje dobře zachovaný nápis v horní části obrazu: Zákon skrze Mojžíše dán jest, Milost a Pravda skrze Ježíše Krista. Malbu zřejmě na přelomu 30. a 40. let 16. století nechal zhotovit jeden z Vilémových synů Jan z Pernštejna. Jan stál v té době v čele české novoutrakvistické šlechty, která se hlásila k luteránské reformaci. Velký nástěnný obraz v reprezentačních prostorách jeho sídla byl tedy otevřeným přiznáním k protestantismu. Rytířské sály pardubického zámku s cennými nástěnnými malbami jsou zpřístupněné veřejnosti a tvoří samostatnou prohlídkovou trasu. Nezapomenutelné zážitky nabízí i prohlídka další z expozic na pardubickém zámku, stálé výstavy českého skla a skleněné plastiky. Jsou zde soustředěna díla českých sklářů, jejichž umění je proslaveno po celém světě. Expozice ve velkém renesančním sále je citlivě instalována a promyšleně využívá denního i umělého světla.

Pardubický zámek je sídlem Východočeského muzea , které v nádherných prostorách gotických a renesančních sálů po celý rok pořádá výstavy ze svých sbírek a depozitářů. Kromě stálých expozic je tak na zámku vždy k vidění něco navíc. Zámecké sály jsou rovněž využívány k pořádání společenských a reprezentačních akcí. Bývalé rodové sídlo Pernštejnů se tak díky nákladné rekonstrukci stává po staletích opět společenským a kulturním centrem nadregionálního významu.

Web Pardubického zámku: http://www.vcm.cz


Ocenění

Beskyd Model Kit Show
První místo v kategorii P1 senioři - Papírové modely - Architektura.

1. místo
1. místo 2008


1. místo
1. místo 2012


Pardubický zámek
Pardubický zámek 01
Pardubický zámek
Pardubický zámek 02
Pardubický zámek
Pardubický zámek 03
Pardubický zámek
Pardubický zámek 04
Pardubický zámek
Pardubický zámek 05
Pardubický zámek
Pardubický zámek 06
Pardubický zámek
Pardubický zámek 07
Pardubický zámek
Pardubický zámek 08
Pardubický zámek
Pardubický zámek 09
Pardubický zámek
Pardubický zámek 10
Pardubický zámek
Pardubický zámek 11
Pardubický zámek
Pardubický zámek 12
Pardubický zámek
Pardubický zámek 13
Zpět
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informaceQR

FB IS