CZ EN


Historie Oravského hradu

Oravský hrad byl postaven na vápencové skále vysoké 112 metrů nad řekou Oravou a jeho původní funkcí bylo chránit obchodní cestu, spojující Rakousko-Uhersko s Polskem (touto cestou se převáželo hlavně olovo, sůl a látky), dále chránit tehdejší hranice s Polskem a hrad sloužil i jako administrativní centrum. V době svého vzniku byl hrad nejseverněji umístěnou pevností v Uhersku a skládal se jen z několika přízemních kamenných budov, obehnaných ochrannými zdmi a čtyřposchoďové věže v místě dnešního středního zámku. Její první poschodí bylo vybudováno z kamene a horní části byly dřevěné. Kamenná část neměla žádné dveře ani okna, vstupovalo se do ní pomocí odkládacích schodů až ve druhém poschodí. Vedle věže byla vstupní brána do hradu. První písemná zmínka o hradu je z roku 1276, v té době byl majitelem Mika z rodu Balassa, který jej daroval králi Bélovi IV. Krále na hradě zastupoval kastelán. Hrad později často měnil majitele (Matúš Čák Trenčianský, magistr Dončo, král Karel Robert a mnoho dalších). Jeden z důležitých majitelů byl Peter Komorovský, který byl původně kastelánem a později dostal hrad do svého vlastnictví. Věnoval velkou péči zkvalitnění obranného systému. Dal zvýšit obranné zdi a dřevěné hradby dal nahradit kamennými. V 15. století byl hrad neúspěšně dobýván husitskými vojsky kterým velel Jan Jiskra z Brandýsa.

V roce 1474 se majitelem hradu stál král Matyáš Hunyády, který nechal ještě více zlepšit opevnění, přestavěl některé části hradu, nechal vztyčit palác. Další významné stavební úpravy proběhly v 16. století za vlády Jána z Dubrovce. Poté hrad přešel do vlastnictví rodu Turzovců, která byla jednou z nejbohatších a nejvýznamnějších rodů té doby. Uvědomovali si ochranný i administrativní význam hradu, a proto mu věnovali velkou péči. Nechali jej z velké části přestavět a zlepšili opevnění.

V 17. století musel celý region čelit mnoha nepokojům a velká území byla místními obyvateli zplundrována. Nakonec rebelové po vedením Gašpara Piky dobyli a obsadili hrad. Správci hradu povolali vojska, které povstání potlačily a vůdce rebelů popravily.

V roce 1709 byl hrad dobyt během Rakóczyho povstání a z velké části poškozen. Některé části byly opraveny, v roce 1800 byl však hrad zničen velkým požárem. Majitelé o něj ztratili zájem, opustili jej a přes 60 let hrad zůstal neobydlený. V roce 1861 dostal hrad do správy Jozef Pálfy, který jej začal opravovat a přestavovat. V roce 1868 bylo na hradě otevřeno první muzeum. V roce 1951 byly provedeny zatím poslední velké úpravy. Dnes jsou návštěvníkům k dispozici tři expozice – etnografická, historická a přírodovědecká.


Oravsky hrad
Oravský hrad 2 1
Oravsky hrad
Oravský hrad 2 2
Oravsky hrad
Oravský hrad 2 3
Oravsky hrad
Oravský hrad 2 4
Oravsky hrad
Oravský hrad 2 5
Oravsky hrad
Oravský hrad 2 6


Lze zakoupit v našem e-shopu.Zpět

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informaceQR

FB IS