CZ ENHistorie Nového hradu


Nový hrad se nachází na ostrohu nad řekou Svitavou u obce Olomoučany nedaleko Blanska. Počátky hradu nejsou zcela jasné a existuje několik teorií o jeho vzniku. Ten je pravděpodobně spjat s existencí takzvaného Starého hradu, jehož zbytky se nachází zhruba 200m daleko a který zanikl během třicetileté války. Předpokládá se, že Nový hrad vznikl na přelomu 13. a 14. století. Jeho funkcí byla obrana obchodní cesty Blanenským údolím a ochrana výnosů z těžby a zpracování železné rudy v okolí.
První písemná zmínka pochází z roku 1381, kdy byl hrad majetkem moravského markraběte Jošta , po jehož smrti v roce 1411 přešel hrad do držení Vaňka Černohorského z Čeňkovic. Ten se však během husitských válek přidal na stranu husitů, čímž ztratil podporu krále Zikmunda a roku 1423 byl hrad dobyt a vypleněn vojsky Jana Železného. Jeho vojsko ale hrad dlouho neudrželo, takže jej i nadále spravovala rodina Černohorských, která kromě toho měla i významné majetky a vliv v okolních obcích. Roku 1493 byl opakovanými nájezdy poničený Nový hrad obnoven bratry Dobešem a Benešem Černohorskými , což připomíná nápis nad bránou „DOBESS A BENESS Z BOSKOWICZ A CZERNE HORI s letopočtem 1493, kolem něhož jsou seskupeny znaky – boskovický hřeben, šternberská hvězda a landštejnská růže.
V roce 1597 vymřel rod Černohorských po meči a sňatkem Kateřiny Šemberové a Maxmiliána z Liechtensteinu přechází Nový hrad do majetku rodu Liechtensteinů. Toto ovšem nebylo zadarmo, Maxmilián zaplatil za Kateřinin majetek věno 40 000 zlatých. V době třicetileté války plnil hrad úlohu útočiště před nájezdy cizích vojsk a také pevnosti, ve které byla skladovány potraviny, cennosti, munice a zbraně. V roce 1645 byl hrad dobyt švédskými vojsky – dle pověstí zejména díky nepozornosti strážců, kteří zanechali spuštěný padací most a věnovali se popíjení vína a hraní kostek. To umožnilo Švédům přiblížit se k hradu až na 60 kroků a během půl hodiny dobýt hrad a zabít 26 jeho obránců, zatímco na straně Švédů byli pouze dva ranění. Švédové hrad vyplenili a zapálili, přičemž zničili téměř všechny cennosti. O pět let později byl hrad částečně renovován, jednalo se však jen dílčí opravy předhradí, přičemž původní jádro hradu podlehlo zkáze. Od konce 17. století hrad sloužil jako ubytování pro myslivce.
Důkladná oprava proběhla až v roce 1703, kdy byly postaveny dvě malé kuchyně, nový padací most, skladiště na zbraně. O sto let později zde byla postavena vysoká věž v neogotickém stylu a nová budova uvnitř hradu. V této romantické době byl hrad hojně navštěvován místní šlechtou a stal se i inspirací pro malíře. V roce 1848 se v blízkém údolí začala stavět první železnice a kvůli obavám ze zřícení způsobeného otřesy bylo nutno snížit věž. V roce 1920 přešel hrad do majetku státu a do 50. let zde byl výletní hostinec, celkově však objekt chátral. V 80. letech se jeho opravy ujali nadšenci, organizovaní pod Českým svazem ochránců přírody, který vlastní hrad od roku 1990 a postupně jej obnovují. Hrad můžete navštívit během otevíracích hodin.


Novy hrad
Nový hrad 01
Novy hrad
Nový hrad 02
Novy hrad
Nový hrad 03
Novy hrad
Nový hrad 04
Novy hrad
Nový hrad 05
Novy hrad
Nový hrad 06
Model našich zákazníků (Petr Voráč):

Novy hrad
Nový hrad 07
Novy hrad
Nový hrad 08
Novy hrad
Nový hrad 09
Novy hrad
Nový hrad 10
Novy hrad
Nový hrad 11
Novy hrad
Nový hrad 12
Novy hrad
Nový hrad 13
Novy hrad
Nový hrad 14
Novy hrad
Nový hrad 15
Novy hrad
Nový hrad 16
Novy hrad
Nový hrad 17
Novy hrad
Nový hrad 18


Lze zakoupit v našem e-shopu.Zpět

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informaceQR

FB IS