CZ EN

Historie zámku Raduň


Zámek Raduň se nachází na severovýchodě České republiky v okrese Opava. První písemný doklad pochází z roku 1413, má se však za to, že na tomto místě stála tvrz už mnohem dříve – nejdříve dřevěná či polozděná, později už kamenná. Prvním doloženým pánem zde byl Buzek z Raduně v roce 1413, od roku 1424 potom bratři Ota, Mikuláš, Milot a Jan z Raduně. Z těchto bratrů je nejvíce znám Jan, který se ovšem dle písemných dokumentů znesvářil s opavskými knížaty a ti mu poté tvrz zabavili. Někdy před rokem 1475 se Raduň dostala do rukou Václava z Tvorkova a po majetkových nejasnostech byla roku 1505 nakonec definitivně svěřena do rukou pánů z Tvorkova. Z nich byl nejvýraznější Pertold z Tvorkova, který ovšem proslul neblaze jako zhýralý a krutý pán, který své poddané mučil a který svým špatným hospodářstvím majetek velmi zadlužil.
V roce 1621 během protihabsburského povstání byl hrad přepaden císařskými vojáky z Nového Jičína, kteří Pertolda zajali a hrad vyplenili, ukradli veškerý majetek a zničili tak, že zbyly jen holé zdi. Po čtyřech letech Raduň ještě přepadli i Dánové, vedni Mannsfeldem, žádné cennosti zde však již nenašli a ve vzteku zapálili budovy a vydrancovali selské usedlosti v okolí, přičemž znásilnili místní ženy a dívky.
Roku 1652 přešlo panství do rukou Albrechta hraběte z Vrbna a Bruntálu. První podrobnější popis zámku pochází až z roku 1760. Byl trojkřídlý s nevelkým dvorem uprostřed, jednopatrový, se střechami krytými šindelem a dvěma branami. Kolem obíhala hradba, zámek měl velkou věž s hodinami, klenuté přízemí se sklepy a obytné patro. Dále je zmiňován statek, chlévy a pivovar. V rozích nádvoří stály dvě menší věže válcového tvaru zakončené kuželovými střechami. Ve sklepích se skladovaly potraviny, v přízemí žilo služebnictvo a čeleď a poschodí obývalo panstvo. Celý zámek byl však zchátralý, průčelní věž téměř zřícená, interiéry zpustlé, vrchnost zde téměř nepobývala a služebnictvo čítalo jen několik lidí. V roce 1780 koupili Raduň Moenichové, ani ti však příliš nedbali na jeho opravy.
Lepší časy přišly až spojením rodů Laryšů a Moenichů, kdy Jan Laryš-Moenich potřeboval pohodlné a reprezentativní sídlo v okolí Opavy. Stavební úpravy započaly v roce 1816, architektem byl Karel J. Engliš a staviteli byli Antonín Onderka a později Leopold Herman z Bravantic. Práce trvaly sedm let, nejdříve byly odstraněny staré hospodářské budovy, příkopy, hradby a věže. Zámecká budova byla ponechána, ale zbavena všech omítek. Postupně zde byl vybudován reprezentativní zámek se zahradou a anglickým parkem. Nakonec byly opraveny i interiéry zámku. V 19. století zde byl vybudován i ovčín a v roce 1830 i zimní zahrada a dále úřednický dům, konírny, kravín, sklepy na mléko a úřednické budovy, pivovar byl zbořen. V roce 1884 byl zámek rozšířen do výšky, do hlavích budov byly zabudovány vikýře, byl vystavěn strmý štít se dvěma velkými okny vyzdobený tvarovanými cihlami, byly přestavěny i věže na nádvoří. V oranžerii se pěstovaly i exotické rostliny, například fíky a ananasy. V roce 1903 bylo nainstalováno vnitřní zařízení, nová knihovna, do které vedlo nové dřevěné schodiště. Byl zde dokonce zaveden i telefon a o šest let později i vodovod, ústřední topení s rozvodem teplé vody a koupelna v patře. V roce 1926 byl zámek elektrifikován. Mezitím se několikrát změnili majitelé, kdy byl sňatkem spojen rodu Laryšů s rodem Blücherů – tomuto rodu patřil zámek až do znárodnění v roce 1949. To znamenalo pro zámek téměř katastrofu, mobiliář byl rozkraden, okna a dveře rozbity, vše bylo poškozeno vandaly a zůstaly prakticky jen holé zdi. Později v 50-60. letech zde bylo odborné učiliště a škola, později i školka, zdravotní středisko a kinosál. Až v 80. letech se zámek začal opět opravovat, bylo zde převezeno vybavení z blízkého zámku v Hradci nad Moravicí, včetně krbů, oken, dveří i podlah. Generální oprava přišla v roce 1981 nejdříve rekonstrukcí samotného zámku a poté i jeho okolí. V roce 1984 byl zámek zpřístupněn veřejnosti a dnes je z něj velmi krásný objekt, ve kterém můžete navštívit nejen samotný zámek, ale i oranžerii, rekonstruovanou sýpku a celé krásné okolí zámku, v současné době spravovaného Národním památkovým ústavem.


Raduň
Raduň 01
Raduň
Raduň 02
Raduň
Raduň 03
Raduň
Raduň 04
Raduň
Raduň 05
Raduň
Raduň 06
Raduň
Raduň 07
Raduň
Raduň 08
Raduň
Raduň 09
Raduň
Raduň 10
Raduň
Raduň 11
Raduň
Raduň 12
Raduň
Raduň 13
Raduň
Raduň 14


Lze zakoupit v našem e-shopu.Zpět

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informaceQR

FB IS