CZ EN

Historie hradu Corvin


Korvínův hrad, také zván Hunyádiho hrad anebo Hunedoara, je goticko-renesanční hrad vystavěný na skále nad řekou Zlasti v oblasti Hunedoara v Rumunsku. Je to jeden z nejmohutnějších a nejvýznamnějších hradů v Evropě a je také jedním ze sedmi divů Rumunska.
Na místě hradu stála už v jedenáctém století pevnost vystavěná ze dřeva a hlíny. V roce 1409 Zikmund Lucemburský daroval tuto pevnost Vojku Hunyadimu. Rod Hunyadich měl v erbu symbol havrana – odtud název hradu Korvín (havran je latinsky corvus). Za časů Vojka Huyadiho měly zdi pevnosti sílu 1,5 až 2 metry, malé brány, ochozy s cimbuřím a dřevěné budovy vevnitř pevnosti. Okolo roku 1440 hrad zdědil Jan (János) Hunyadi a v této době také začala přestavba pevnosti na pozdně gotický hrad. Přestavba začala obrannými prvky hradu, kdy byla vystavěna dvojitá obranná zeď a sedm věží. Některé z věží sloužily jako vězení, v jiných byly zbraně a další obranné prvky. V letech 1446-1456 byly přistavěny dva mohutné kamenné paláce, kaple a hospodářské budovy. V letech 1462-1469 byl na hradě uvězněn Vlad III. Dracula (Drac-Ullah znamená „Špatná krev“), který se později stal inspirací pro legendy o hraběti Drákulovi.
Další změny v architektuře hradu byly provedeny za působení Matyáše Korvína – bylo přistavěno takzvané Matyášovo křídlo, které už mělo první známky renesance. Po smrti Matyáše Korvína hrad často střídal majitele a do 17. století nebyly prováděny žádné větší stavební úpravy. V 17. století byly potom přistavěny Bílá a Dělostřelecká věž, Velký palác, vnější nádvoří, obytné a úložné prostory. V roce 1854 hrad částečně vyhořel a poté byl postupně opět opraven.
Nová brána s věží je situována na severní straně hradu a byla užívána jako obranná věž. Měla tři poschodí se střílnami a zbraněmi. V 17. století před ní byla postavena Bílá věž a tímto ztratila Nová brána svou obrannou funkci. Sloužila tedy jako ubytování pro ženy. V 19. století věž vyhořela a později bylo přistaveno nové patro s dřevěným balkónem a současnou střechou.
Stará brána s věží se nachází na opačné straně hradu. Tato brána byla mnohem širší, což umožňovalo vjezd pro kočáry a povozy. Nad bránou se nacházela obranná věž, zdobená geometrickými motivy. Brána byla spojena padacím mostem s protějším valem.
Malovaná věž, zvaná také Palcátová věž, byla vybudována v 15. století a je to nejvyšší věž hradu. V této věži byly „vražedné díry“, odkud se na nepřítele mohl lít vařící olej nebo smůla. Tato věž byla zdobená geometrickými prvky. V roce 1873 byla na věži vybudována kuželová střecha s bronzovým rytířem. Ostatní věže byly užívány převážně jako vězení a částečně také jako skladovací prostory.
Kaple sv. Jana Křtitele byla vybudována v pozdně gotickém stylu s vysokými lomenými oblouky a mramorovou podlahou. Kaple měla jednu loď a malou vchodovou část.
Věž Neboisa a kamenná galerie – jméno věže znamená „Neboj se.“ Věž je 36 metrů daleko od hradu, což umožňuje chránit hrad ve velkém perimetru od jihovýchodu. Věž má pět pater, přičemž horní patro bylo vybudováno na konzolích a opět se v něm nacházely „vražedné díry.“ Nejnižší patro je galerií, stojící na devíti pilířích a spojující věž s hradem. V galerii se nacházely zbraně pro lepší obranu hradu.
Ve vnitřních prostorách hradu se nachází tři hlavní části. Rytířský sál byl vybudován v roce 1452, má rozměry 26x10 metrů a nachází se zde několik vysokých lomených oblouků. Zde se konaly slavnosti a někdy i soudní jednání.
Slavnostní (nebo také Jídelní) sál byl postaven jako nejhonosnější místo hradu, konaly se zde nejvýznamnější společenské události, a proto byl také nejvíce zdobenou částí hradu. Vchod do tohoto sálu vede po spirálovém schodišti.
Matyášovo křídlo je první část hradu, která už nesla prvky renesance. Matyáš Korvín byl v té době uherským králem, a proto byly jeho ubytovací prostory velmi honosné. Neznámější je Zlatá ložnice s krbem a postelí s nebesy.
Bílá věž byla postavena v 17. století jako mohutná bašta s několika poschodími a obrannými prvky. Velikost některých střílen naznačuje, že se ve věži nacházela i velká děla. V tomto období byla na hradě postavena také Dělostřelecká věž a nádvoří s administrativními a úložnými prostory.
V současné době je hrad zpřístupněn veřejnosti a jeho prohlídka je vskutku jedinečným zážitkem.


Hrad Corvin
Hrad Corvin 01
Hrad Corvin
Hrad Corvin 02
Hrad Corvin
Hrad Corvin 03
Hrad Corvin
Hrad Corvin 04
Hrad Corvin
Hrad Corvin 05
Hrad Corvin
Hrad Corvin 06
Hrad Corvin
Hrad Corvin 07
Hrad Corvin
Hrad Corvin 08
Hrad Corvin
Hrad Corvin 09
Hrad Corvin
Hrad Corvin 10


Lze zakoupit v našem e-shopu.Zpět

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informaceQR

FB IS