CZ EN

Historie – Kostel sv. Anny v Rožnově pod Radhoštěm
Kostel svaté Anny se nachází v Dřevěném městečku skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Jedná se o kopii jednolodního kostela z Větřkovic u Příbora, vystavenou mezi lety 1939-1941. Má podobu dřevěné neroubené stavby s mohutnou věží a zděnou sakristií. Původní kostel, zasvěcený svatému Václavovi, byl postaven v roce 1637 ve Větřkovicích a vyhořel v roce 1887. Tento kostel byl dlouhý asi 15m a široký přibližně 7,5 m, dřevěný, s třídílnou dispozicí s téměř čtvercovou lodí, trojbokým uzavřeným presbytářem a obdélnou předsíní přístupnou jak hlavním vchodem, tak dvěma bočními vstupy. Na střeše se tyčila hranolová věž s vysazenou zvonicí a cibulovitou bání. Druhá cibulovitá báň zakončovala i sanktusník. Ke kostelu byla přistavěna zděná sakristie s jedním oknem. Kostel byl dlážděn cihlami a osvětlen čtyřmi okny z jihu a dvěma okny ze severu. Byl obklopen hřbitovem s dřevěnou kostnicí a obehnán dřevěným plotem. I přes několikeré pokusy o opravy však kostel chátral, byla zmiňována zejména střecha a věž, která se při zvonění hýbala. Opravy byly spíše provizorní, ovlivněny nedostatkem financí. Zásadní rekonstrukce proběhla až v letech 1868-1872. O patnáct let později, v roce 1887, však kostel vyhořel a již nebyl obnoven.

Naděje na obnovení původního kostela vznikla v roce 1925, kdy byly položeny základy dnešního Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm a od začátku bylo plánováno postavit zde dřevěný kostel. Architektem se stal Wilhelm Pazofský, který vybral kostel z Větřkovic jako vhodného kandidáta. Mecenášem, zajišťujícím finance, byl Jan Antonín Baťa. Samotná stavba byla kombinací jak původního kostela, tak jeho vzhledu po rekonstrukcích. Půdorys sestává z trojdílné dispozice s téměř čtvercovou lodí, polygonálním presbytářem a obdélnou předsíní se zděnou sakristií. Loď osvětlují dva páry menších oken, presbytář má tři okna, na jižní straně se nachází jednoduchý ochoz na sloupech. Hranolová věž a sanktusník jsou zakončeny cibulovitými báněmi. Překrásný interiér je laděn do modré barvy, expozice představuje typickou výzdobu venkovských kostelů v 19. století. Stěny zdobí plastiky a obrazy s náboženskou tématikou. V interiéru jsou dva oltáře – hlavní s vyobrazením svaté Anny a boční s vyobrazením svatého Václava. Okolo kostela se rozprostírá tzv. Valašský Slavín – hřbitov s opravdovými i symbolickými hroby slavných osobností valašského regionu.


Kostel sv. Anny
Kostel sv. Anny 01
Kostel sv. Anny
Kostel sv. Anny 02
Kostel sv. Anny
Kostel sv. Anny 03
Kostel sv. Anny
Kostel sv. Anny 04
Kostel sv. Anny
Kostel sv. Anny 05
Kostel sv. Anny
Kostel sv. Anny 06


Lze zakoupit v našem e-shopu.Zpět

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informaceQR

FB IS