CZ ENŘímskokatolický kostel sv. Michaela archanděla se nachází v nadmořské výšce 626 metrů v obci Vítochov v okrese Žďár nad Sázavou a patří do farnosti Bystřice nad Pernštejnem. Přesné datum jeho vzniku nelze zjistit, podle archeologických průzkumů se zde v dávných dobách nacházelo pohanské pohřebiště, později už kostel, pod jehož základy se našlo několik desítek lidských koster. Všechny směřovaly hlavou k východu a ctily architekturu kostela. Zajímavostí je, že největší kostra patřila muži, měřícímu 210 cm. Dle pověsti kostel založil samotný svatý Metoděj, toto však nelze prokázat. Pravděpodobnější je existence kostela zhruba od poloviny 13.století, o čemž svědčí jeho výstavba v románsko-gotickém stylu – lomený gotický oblouk, jižní vchod s kamenným portálem a původní štěrbinová okénka. V průběhu staletí byly části kostela několikrát opravovány a přestavovány – byl nalezen trám s letopočtem 1661, na kruchtě letopočet 1783. Sakristie byla postavena okolo roku 1740.

Kostel je postaven z lomového kamene vyspárovaného maltou a působí dojmem tvrze, což ještě umocňuje kamenná hřbitovní zeď se dvěma vstupními bránami. Presbytář má valenou mírně lomenou kamennou klenbu, vápenná omítka má freskovou výzdobu. Věž je po boku lodi, její horní patro bylo patrně původně dřevěné a vystavěné na krakorcích. Ve věži jsou dva zvony z let 1500 a 1535. V polovině 19. století bylo dřevěné patro nahrazeno kamenným, vystavěném v pseudorománském stylu s lomeným vlysem a čtyřmi rohovými pilířky. Omítky byly pokryty sgrafity s červenou růžicí ve středu.

V roce 1979 byly střechy pokryty měděnou krytinou. Okolo kostela se nachází hřbitov s kamennou polygonálně vystavěnou márnicí, která byla pravděpodobně vystavěna spolu s přízemím věže. Do kostela vedou celkem tři vchody – jeden ve věži, hlavní vchod je na západní straně a také sakristie má svůj vlastní vchod.

V interiéru se nachází fresky, románská křtitelnice ze 13. století a renesanční náhrobní kameny. Fresky znázorňují Ježíše Krista a čtyři znaky evangelistů – člověka, lva, býka a orla. Dále jsou zde znázorněny pašije, poslední soud, nanebevstoupení Páně, Panna Maria a svatý Michael. Pro svůj neuspokojivý stav je však většina fresek dnes zakrytá. Podlaha je poměrně nová, z roku 1967. Pod ní se nachází starší dlažby – jedna vrstva šachovnicové a dvě vrstvy cihlové. Hlavní oltář býval pokryt deskou s egyptským křížem, boční oltář na jižní straně lomeného oblouku má svatostánek se sochami andělů, oltářní obraz je z roku 1846.

Kostel není volně přístupný veřejnosti a bohoslužby se zde konají jen příležitostně. Před kostelní zdí se nachází „Munzarova borovice“ vysazená v roce 2002 hercem Janem Munzarem během natáčení televizního cyklu Paměť stromů. V blízkosti Vítochova se také natáčel videoklip k písni „Mrtví“ Jiřího Pavlicy a skupiny Hradišťan z alba „O Slunovratu.“


Vitochov
Kostel Vítochov 01
Vitochov
Kostel Vítochov 02
Vitochov
Kostel Vítochov 03
Vitochov
Kostel Vítochov 04
Vitochov
Kostel Vítochov 05


Lze zakoupit v našem e-shopu.Zpět

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informaceQR

FB IS